HUM Şirketleri müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için alanında uzman, stratejik düşünebilen, atak ve sorumluluk sahibi çalışma arkadaşları ile birlikte büyümeyi ve gelişmeyi ilke edinmiştir.
Amacımız çevreye, iş sağlığına ve iş güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarına değer veren ve onların yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktır.

Bu amaçlara ulaşmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak için en önemli değerimizin çalışanlarımız olduğunun bilincinde olarak;

  • Doğru işe, doğru insan felsefesinden hareketle ihtiyacımız olan insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemleri oluşturmak ve uygulamak,
  • Çalışanlarımıza karşı her türlü yükümlülüğümüzü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirmek ve çalışanlarımızın güvenini ve sadakatini sürekli kılacak tedbirleri almak,
  • Çalışanlarımızın motivasyonunu en üst seviyede tutmak için gerekli koşulları sağlamak,
  • Çalışanlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerle gelişimlerini desteklemek ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir iş ortamı sunmak,
  • Çalışanlarımız arasında her konuda fırsat eşitliği yaratmak ve bunun için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirerek hem şirketlerimiz hem de çalışanlarımız için artı değer yaratacak sistemleri kurmak ve işletmek,
  • Çalışanlarımızın performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
  • Ortak bir amaç için birlikte hareket etme ve çalışma alışkanlığını sağlayacak, ekip ruhunu yaratacak politikaları yaratmak ve uygulamak,
  • Çalışanlarımız için iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki gereklilikleri yerine getirmek

İnsan kaynakları politikalarımızı oluşturmaktadır.

HUM'DA KARİYER

HUM ekibindeki tüm üyelerin mesleklerine tutku ile bağlı olmaları, öz denetime değer vermeleri ve takım çalışmasından güç almaları HUM kurum kültürünün özünü oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir başarı vizyonumuza erişmek için, ekip üyelerimizin akademik ve kişisel gelişimlerinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu amaç ve anlayış içinde tüm ekibimize rehberlik ediyor, destek veriyoruz.

Başarımızın temeli, hukuk terminolojisine hâkim ve müdekkik olmaya, etkili derecede Türkçe ve İngilizce iletişim becerilerini taşımaya ve ekip ruhuna sahip olmaya dayanmaktadır.

HUM’da kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek ve ekibimizin bir parçası olmak istiyorsanız öncelikle web sitemizde yer alan "kişisel veriler" sekmesini ziyaret etmenizi rica ediyoruz. Sonrasında hum@hum.com.tr mail adresi üzerinden bize öz geçmişinizi gönderebilir ve Kariyer.net teki ilanlarımıza başvuru yapabilirsiniz. Bunların dışında bir yöntem ile başvuru kabul edilmemektedir.